Flutter ile mobil uygulamalar geliştirirken, uygulamada bulunan yazıları ve görüntüleri sosyal ağlarda paylaşma kısmı yapmamız istenebilir. Kullandığımız mevcut uygulamaların çoğunda paylaş kısmı bulunmaktadır.

Hazırsak Başlayalım

Bu işlemi yapmak için flutter’ın share kütüphanesinden yararlanacağız.

pubspec.yaml dosyamızda dependencies: kısmı altına aşağıdaki satırı ekliyoruz.

share: ^0.6.5+4

Eklenti eklendikten flutter pub get komutunu çalıştırıyoruz ve gerekli bağımlılıklar kuruluyor.

Kütüphaneyi kullanmak için projemize import etmemiz gerekiyor.

import 'package:share/share.dart';

Son olarak paylaşma işlemini yaptırmak istediğiniz yere aşağıdaki komutu eklemeniz yeterli olacaktır.

Share.share("PAYLAŞILACAK METİN");